Maskinbetjäning

Automation vid och kring formspruta, formblåsmaskin eller annan typ av maskin.

Pågjutning / insert

Komplett automation för pågjutning av plast på metall.
Flexibel frammatning av komponenter.

Kvalitetskontroll

Säkerställ rätt kvalitet och undvik felaktiga produkter med hjälp av avsyning med kamera.

Efterbearbetning

Ultraljudsvetsning, sammanfogning, laserskärning eller fräsning av formsprutade /
formblåsta detaljer med hjälp av robot eller extern utrustning.

Montering

Kompletta lösningar med hög precision för montering av clips, skruvar, nitar och andra komponenter.

ABB Flexloader

Animex är förutom partner till ABB på robotar även partner till ABBs Flexloader program (tidigare SVIA-produkter)