Montering

Genom att använda robotautomation till montering i olika former utnyttjas oftast roboten maximalt. Man tar bort monotont och oergonomiskt arbete som annars skulle utförts av operatör. Robotens säkerställer även kvalitén och klarar av komplexa moment på kort tid.

Vi har extremt stor erfarenhet av exempelvis clipsmontering och skruvning och har flertalet väl beprövade lösningar för detta.

Olika behov

Beroende på hur behovet ser ut använder vi produkter och utrustning från våra underleverantörer som vi själva integrerar alternativt kompletta delsystem med eget styrsystem och kvalitetskontroll som säkerställer att ni som kund i slutänden får rätt lösning.

Skräddarsydda lösningar

Oftast utförs montering av robot, men Animex tar även fram och bygger semi-automtiska och fristående monteringsstationer helt utan robot. Ibland ingår dessa som en del i den totala automationen, ibland som ett fristående projekt. Vi har lång erfarenhet av att konstruera kundanpassade lösningar som är helt skräddarsydda.