Kvalitetskontroll

Genom att använda automatisk kvalitetskontroll säkerställer vi att detaljerna som lämnar cellen är 100% kvalitetssäkrade
och man
slipper ytterligare ett moment efteråt som annars kan vara extern kontroll alternativt manuell kontroll.

Trygga samarbetspartners

Kvalitetskontrollen kan vara alltifrån enklare givare som detekterar närvaro till mer avancerade lösningar med kamera som mäter och kontrollerar detaljen med extrem noggrannhet. Här använder vi oss av kända leverantörer som vi vet kan uppfylla de hårt ställda kraven.

Noga utvalt

På marknaden idag finns det oändligt antal lösningar och vi är noga med att välja rätt lösning till våra kunder.

– Det skall uppfylla kraven men inte ”skjuta för högt över målet”!