Flexfactory Preferred Partner

Animex är partner till Schweiziska Flexfactory AG. Animex tillhandahåller och integrerar Flexfactorys produkter och flexibla frammatningslösningar, ex AnyFeeder & Flexfeeder in i kompletta automationslösningar och projekt för tillverkningsindustrin.

Flexibel frammatning av komponenter

AnyFeed är en serie programmerbara bulkmatare och visionsbaserade lösningar för detaljer av alla former och storlekar från 1 till 120 mm och passar alla robotar och applikationer. Alla modeller delar samma funktionsprincip, integrerade kontroller med standardiserad kommunikation, snabbväxlingsplattor, en integrerad bulkförvaringsbehållare och en snabbtömnings mekanism för snabba produktbyten. 

Om Flexfactory

Som en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör står Flexfactory för högkvalitativa och flexibla matningssystem för bulkmaterial. På deras huvudkontor i Schweiz tillämpas expertis och erfarenhet avseende matningsteknik. Deras matarlösningar tillför en ny dimension till automatiserade produktionssystem: de ger hög prestanda och möjliggör produktbyten på kortast möjliga tid. Och allt detta med ett kompakt format med enkel hantering.