ABB Flexloader

Animex är förutom partner till ABB på robotar även partner till ABBs Flexloader program (tidigare SVIA-produkter). Vi har stor expertis inom dessa produkter och kan dom utan och innan. Flertalet maskiner såsom FP100 (NanoFlex), FP300 (MiniFlex), FP400 (MultiFlex) och FP600 (FeedLine) lämpar sig väl till applikationer inom plastindustrin och framförallt visionsystemet Flexloader Vision (PickVision eller PickMT) för robotguidning. 

FlexLoader™ Vision

Användarvänligt system byggt för robotguidning. Extremt enkelt att handha och lära in nya detaljer i.

FlexLoader™ FP100

Flexibel matare för små detaljer.
Ersätter traditionell skålmatare.
Lämplig att använda i monteringsceller.

FlexLoader™ FP300

Matare för små- till medium storlek på detaljer. Byggd på en basplatta och enkel att integrera i cell.

FlexLoader™ FP400

För större detaljer med eller utan palltipp. Hög buffert vilket gerlång obemannad produktionstid.

FlexLoader™ FP600

För komplexa och ömtåliga geometrier i alla storlekar.